Photo by Zoe Schaeffer on Unsplash

Hortikultura

Dëshironi të studioni për Hortikulturë në FBM, UBT, një ndër sektorët më dinamikë të bujqësisë shqiptare? Dëshironi të zgjeroni dhe të përfeksiononi njohuritë tuaja në teknologjitë e zbatuara në pemëtari, vreshtari, perimtari dhe arkitekturë peizazhi? Për të mësuar më tepër ndiqni mesazhin e prof. Endrit Kullaj që ju përcjell detaje rreth asaj çfarë ofron ky department.

Na Ndiqni në: