Problematikat që shoqërojnë kultivimin e ullirit dhe praktikat e mira që mund të aplikohen në lidhje me mirëmbajtjen e tyre

Në kuadër të projektit ASDO (Sustainable Development of the Olive Sector in Albania) në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencise Italiane per Zhvillim dhe Bashkepunim, Instituti CIHEAM i Barit ju njeh me problematikat që shoqërojnë kultivimin e ullirit si dhe ka hartuar praktikat e mira që mund të aplikohen në lidhje me mirëmbajtjen e tyre.

• Syri i palloit (Spilocea ileagina. Cast) një nga sëmundjet më të përhapura në ullishtet Shqipëtare. Në video shpjegohet një metodë e thjeshtë se si mund të përcaktohet infeksioni i bimeve nga këto sëmundje, si dhe mënyra e aplikimit të produkteve mbrojtëse ndaj tyre në vartësi të shkallës së infeksionit.

 

• Menyrat e krasitjes së ullirit përcakton zhvillimin e vegjetacionit të ri, i cili më pas rrit prodhimtarinë e ullishteve si dhe cilësinë e vajit. Disa nga menyrat më të lehta dhe efikase për të ulur koston e këtij procesi.

 

• Ripërdorimi i ujrave të vegjetacionit duke ulur koston e vaditjes si një praktike e cila sjell përfitim ekonomik si dhe ruan cilësitë ujrave nëntokësor dhe sipërfaqësor. Kjo dhe procesi i përpunimit të ullinjve për vaj.

Na Ndiqni në: