Bujqësia dhe Mjedisi

Kujdesi për kullimet e tokave

Në këto dekada të tranzicionit, nga mungesa e punës apo investimeve, keqdashja, apo vetëm nga moskujdesi, një sërë dëmtimësh kanëndodhur në shumë sektorë. Nga më të dëmtuarit është sektori i bujqësisë me dëmtimet e...

Na Ndiqni në: