Bujqësia dhe Mjedisi

Drejt fermave me zero gjurmë në: emetimet e karbonit në ajër, gjerimit të mbetjeve të ngurta dhe shkakrimeve në ujë. Udhërrëfyes për strategjitë e menaxhimit të qëndrueshëm të sektorin bujqësor në Ballkan (BalkanROAD)

Universitetit Bujqësor i Tiranës pjesë e partneritetit të projektit #BalkanROAD, me partnerin lider Benaki Phytopathological Institute(Greqi),(drejtuar nga Dr. Maria Doula) si dhe partnerë të tjerë si: Institute for...

Na Ndiqni në: