Metodologjia e zbulimit të patologjive në peshq

Kur punon me peshqit, ashtu si edhe me çdo kafshë tjetër, është shumë e rëndësishme si mbledhja e anamnezes (historikut) të mirë, ekzaminimi fizik i peshkut ashtu edhe analizimi/vlerësimi i parametrave të...

Përse një kompani duhet të ketë çertifikimin ISO 9001

Çfarë është ISO 9001? ISO 9001 është standarti më i njohur i menaxhimit të cilësisë. Çdo organizatë mund ta adoptojë këtë standart dhe të çertifikohet me të. Ky është një standart i prezantuar fillimisht në...

Sfidat në harmonizimin e vlerësimit të impaktit mjedisor (VIM) nga platformat për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror në rajonin Adriatiko-Jonian

Trafiku i mjeteve lundruese, akuakultura detare, pajisjet për prodhimin e energjisë së rinovueshme në zonat detare, platformat e nxjerrjes së gazit dhe hidrokarbureve, gërmimet në fundin e detit, dranazhimi i...

Mbetjet dhe mënyrat e trajtimit të tyre

Shqipëria ka një problem të vazhdueshëm në lidhje me trajtimin e mbetjeve në shkallë vendi. Pavarësisht përmirësimit të trajtimit të mbetjeve kryesisht në zonat e mëdha urbane dhe administrimit të këtyre të...

Gështenja përballë një kërcënimi serioz nga paraziti grerëza galëformuese

1. Identifikimi i llojit të parazitit, analizimi i faktorëve që ndikojnë në zhvillimin e tij Insekti (Dryocosmus kuriphilus, Yusamatsu) është një pjesëtar i rendit Hymenopthera dhe i familjes Cynipidae. Në...

Kategoritë

Na Ndiqni në: