REFORMA E KONTABILITETIT PUBLIK NË SHQIPËRI DHE DISA NGA SFIDAT QË HASEN GJATË ZBATIMIT TË SNKSP

Prof. As. Albana Jupe, Prof. Dr. Magdalena Bregasi Në jetën ekonomike kontabiliteti i ndërmarrjeve private dhe kontabiliteti publik konsiderohen bazë e mbajtjes së informacionit financiar dhe evidentimit të...

Krocierat (Cruises, Crociere),  Produkti Turistik me Rëndësi Strategjike për Shqipërinë dhe në Tregun Botëror Turistik

            Konsumi dhe prodhimi i produkteve turistike në mbarë botën kanë pësuar gjithnjë e më shumë rritje, jo vetëm në shumllojshmërinë e tyre por sigurisht edhe në efektet që jep në ekonomitë lokale. Ky...

Sfidat e arsimit të mesëm profesional në Shqipëri; perspektiva e bujqësisë

Dhënia përparësi zhvillimit të sistemit arsimor është e rëndësishme sepse mendohet të jetë vendimtar për rrugën e zhvillimit në përgjithësi, dhe konkretisht për ekonominë e vendeve. Vendet e zhvilluara dhe ato...

KËRKIMI SHKENCOR DHE KËSHILLIMI BUJQËSOR SHQIPTAR NDËR VITE

KËRKIMI SHKENCOR DHE KËSHILLIMI BUJQËSOR SHQIPTAR NDËR VITE Falenderoj për mbështetjen e këtij botimi: Eco Green Albania dhe Syngenta Hellas Autore Tatjana DISHNICA Konsulentë shkencorë: Prof.Assoc.Dr. Drini...

Një frut interesant dhe i ushqyeshëm-Gështenja

Në vendin tonë është mjaft e njohur bima e gështenjës, pasi konsiderohet edhe si një simbol i vetë vjeshtës: gështenjat janë shije e vërtetë dhe kanë shumë vlera të dobishme. Njëherë e një kohë kanë qenë...

Kategoritë

Na Ndiqni në: