Agropërpunimi dhe Ushqimi

PËRSËRI PËR VAJIN E ULLIRIT

Është sezoni kur një pjesë e mirë e ullinjve janë vjelur/mbledhur dhe tashmë kanë shkuar në “destinacion”: për vaj apo për regjie. Megjithatë, ka akoma një sasi të konsiderueshme të prodhimit tëullirit, që për arsye të...

Speci Qershizë i Korçës

Në zonën e Korçës njihet  dhe kultivohet për më se  200 vjet. Fara është mbajtur, ruajtur dhe trashëguar nga bahçevanët në kopshtet familjare, kryesisht në qytete. Njihet edhe me emrin speci “Bukovkë”, sipas kultivuesve...

Na Ndiqni në: