Testimi i tokës dhe ujit.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural , me mbështetjen e projektit IPESA të financuar nga Bashkimi Evropian, ka përgatitur një paketë videosh praktike informuese për të gjithë fermerët. Testimi dhe analizimi i tokës dhe ujit jep njohuritë mbi gjendjen kimike, fizike dhe biologjike të një toke dhe ujit që na duhen në mënyrë që të menaxhojmë siç duhet tokat dhe prodhimet. Njohja e sakte e lëndëve ushqyese që gjenden në tokë si dhe vlera e pH është hapi i parë i çdo programi të prodhimit të kulturave bujqesore të shëndetshme.

Na Ndiqni në: