Dita Botërore e Ujit: 22 mars

Dita Botërore e Ujit: 22 mars, 2022 

Rëndësia e ujit 

Dita Botërore e Ujit, e mbajtur më 22 Mars çdo vit që nga viti 1993, fokusohet në rëndësinë  e ujërave të ëmbla. Dita Botërore e Ujit feston ujin dhe rrit ndërgjegjësimin e 2.2 miliardë  njerëzve që jetojnë pa akses në ujë të sigurt. Bëhet fjalë për marrjen e masave për të  trajtuar krizën globale të ujit. Fokusi kryesor i Ditës Botërore të Ujit është të mbështesë  arritjen e Objektivit 6 të Zhvillimit të Qëndrueshëm: ujë dhe kanalizime për të gjithë deri  në vitin 2030

Duke vlerësuar ujin 

Sot, uji është nën kërcënim ekstrem nga  një popullsi në rritje, kërkesat në rritje të  bujqësisë dhe  industrisë, dhe nga  ndikimet përkeqësuese të ndryshimeve  klimatike. Ndërsa shoqëritë balancojnë  kërkesat për burimet ujore, interesat e  shumë njerëzve nuk merren parasysh. Tema e Ditës Botërore të Ujit të këtij viti  ka të bëjë me atë se çfarë do të thotë uji  për njerëzit, është vlera e tij e vërtetë dhe  si mund ta mbrojmë më mirë këtë burim jetik. Vlera e ujit është shumë më tepër se çmimi  i tij – uji ka vlerë të madhe dhe komplekse për familjet tona, kulturën, shëndetin, arsimin,  ekonominë dhe integritetin e mjedisit tonë natyror. Nëse neglizhojmë ndonjë nga këto vlera,  rrezikojmë të keqmenaxhojmë këtë burim të fundëm dhe të pazëvendësueshëm. 

Historia e ditës 

Ideja për këtë ditë ndërkombëtare daton në vitin 1992, vit në të cilin u zhvillua Konferenca  e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin dhe Zhvillimin në Rio de Zhaneiro. Në të njëjtin vit,  Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë me të cilën 22  marsi i çdo viti shpallej Dita Botërore e Ujit, që do të festohej duke filluar nga viti 1993. 

Më vonë u shtuan edhe festime dhe ngjarje të tjera. Për shembull, Viti Ndërkombëtar i  Bashkëpunimit në Sferën Ujore 2013, dhe Dekada Ndërkombëtare aktuale për Veprim  mbi Ujërat për Zhvillim të Qëndrueshëm, 2018-2028. Këto respektime shërbejnë për të  riafirmuar se masat e ujit dhe kanalizimeve janë kyçe për reduktimin e varfërisë, rritjen  ekonomike dhe qëndrueshmërinë mjedisore. 

A e dini se? 

  • Sot, 1 në 3 persona jeton pa ujë të pijshëm të sigurt. 
  • Deri në vitin 2050, deri në 5.7 miliardë njerëz mund të jetojnë në zona ku uji është  i pakët për të paktën një muaj në vit. 
  • Furnizimi me ujë dhe kanalizimet rezistente ndaj klimës mund të shpëtojnë jetën  e më shumë se 360,000 foshnjave çdo vit. 
  • Nëse e kufizojmë ngrohjen globale në 1,5°C mbi nivelet para-industriale, mund të  ulim stresin e ujit të shkaktuar nga klima deri në 50%. 
  • Moti ekstrem ka shkaktuar më shumë se 90% të fatkeqësive të mëdha gjatë  dekadës së fundit. 
  • Deri në vitin 2040, kërkesa globale për energji parashikohet të rritet me mbi 25%  dhe kërkesa për ujë pritet të rritet me më shumë se 50%.

Dita Botërore e Ujit: 22 mars 

TË BËJMË UJËRAT TOKËSORE TË PADUKSHËM = TË DUKSHËM 

  • Ujërat nëntokësore janë të padukshme, por ndikimi i tyre është i dukshëm kudo. Jashtë syve, nën këmbët tona, ujërat nëntokësore janë një thesar i fshehur që pasuron jetën tonë.
  • Pothuajse i gjithë ujërat e ëmbla të lëngshëm në botë janë ujëra nëntokësore. Ndërsa ndryshimet klimatike përkeqësohen, ujërat nëntokësore do të bëhen gjithnjë e më kritike.
  • Ne duhet të punojmë së bashku për të menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme këtë burim të çmuar.

Uji nëntokësor mund të jetë jashtë syve, por nuk duhet të jetë jashtë mendjes. Dita Botërore e Ujit: 22 mars, 2022

Shto Koment

Na Ndiqni në: