Uncategorized

Të njohim disa nga familjet e peshqeve

Karasi, Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Përshkrimi – Trup i fortë, me prerje tërthore eliptike të ngjeshur anash, gungë të dukshme shpinore, veçanërisht në ekzemplarët e vjetër. Goja në pozicion fundor...

Na Ndiqni në: