pixel2013 - www.pixabay.com

Karotenoidet përbërësit kryesorë natyral për jetën në Tokë

Karotenoidet luajnë një rol thelbësor për në jetën e gjallesave në Tokë, si për bimët, kafshët ashtu edhe për njerëzit. Karotenoidet dhe derivatet e tyre zenë një vend të rëndësishëm dhe në sigurinë ushqimore. Në videot më poshtë shpjegohet funksioni i karotenoideve si përbërës natyral pa të cilët s’do të ishin të mundur shumë procese jetësore.

Na Ndiqni në: