Të nderuar fermerë të prodhimit të perimeve në serra !

Me uljen ekstreme të temperaturës, në këto ditë të shkurtit, kërkohet vëmendje dhe kujdes i shtuar për mbrojtjen e perimeve ne serra. Për këtë :

– Të kontrollohet dhe të bëhet mbyllje e mirë e serrës,

– Mbuloni bimët me testo(agrotekstile) ose tunele të vegjël,

Përdorni plastmase si tavane brenda serrës,

Një ngrohje e përkohshme është ndihme e mirë për kalimin e situatave kërcënuese.

Gjithë shoqëria dhe institucionet shtetërore sot të solidarizohen e të kontribuoj më shumë për të mbështetur fermerët e prodhimit të perimeve në serra.

Prof. Dr. Sokrat Jani,

Specialist i perimeve

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Na Ndiqni në: