Okra: Rikthimi i një kulture reliktë në Shqipëri

Dikur, Egjiptin e lashtë dhe Italinë romake okra (Triticum dicoccum Schrank) ka qënë drithi kryesor për bukë. Ndërkohë, shekuj, me zhvillimet e teknologjisë, seleksionimin dhe përmirësimin gjenetik kulturavebujqësore, morën përparësi gruri, misri, orizi dhe elbi, me cilat mbillen sipërfaqe gjera dhe meren rendimente larta, ato përbëjnë bazën e ushqimit popujve botë. Por, krahastyre, vitet e fundit, okra po tërheq shumë vëmë ndje, kryesisht disa vende evropiane, për përdorim si ushqim përnjerëzit, për vlerat e larta ushqyese, shijen dhe aromënspecifike kanë produktet e saj. Sot, Evropë, Amerikë,  ajo po përdoret për prodhimin e ushqimeve tradicionale. Gjermani, Zvicër, Itali, etj, përdoret për prodhimin e bukës shijshme, kurse Toskana (Itali), krahas përgatitjes bukëscilësore, përdoret supat tradicionale. Produktet e okrës po bëhen kërkuara e vlerësuara SHBA dhe Kanada, veçanërisht për bukë specialiteti. Shqipëri, Okra e përzierëose jo me miellin e misrit, dikur është përdorur për përgatitjene bukës. Sot, drithrat me kokërr veshur, si tepa dhe okra, nuk konsiderohen si dikur, ushqimi i varfërve, por janëbërë një ushqim modë për cilin konsumatorët e interesuar janë përgatitur paguajnë një çmim lartë.

Aftësia për dhënë rendimente mira toka varfra dhepër t’i rezistuar sëmundjeve kërpudhore dhe stresit ndajnxehtësisë dhe thatësirës përbën disa nga vlerat kryesore okrës. ardhurat e siguruara nga kultivimi i okrëspërgjithësisht janë mëdha se ato meren nga kultivarëtmoderne grurit,  kjo falë çmimeve larta produkteve saj. Kjo, edhe për shkak rritjes kërkesës dhe interesit konsumatorëve për produktet tradicionale këto dy dekadate fundit.

Okra dallohet për përmbajtje   lartë proteinave, lëndëvemineraleve (magnez, fosfor, zink, mangan), fibrave dietike, antioksidantëve dhe vitaminave (B5 dhe B9), krahasuar me gjenotipet moderne grurit fortë dhe atij bukës. Proteinat mund arrijë deri 18-23%. Përveç tyre, ajo dallohetedhe për përmbajtje lartë selenit, një faktor i rëndësishëmantioksidant, si dhe acideve yndyrore pangopura përfshihen rregullimin e metabolizmit qelizor, duke rriturelasticitetin e murit vaskular dhe kontribuar uljen e kolesterolit dhe rrezikut arterosklerozës. Gjithashtu, okra përmban polisaharide ndikojnë forcimin e sistemitimunitar njeriut dhe substanca polifenolike kanë efekteantimutagjene dhe antikancerogjene. Studimet e fundittregojnë se përdorimi i saj mund zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kronike tek njerëzit, si p.sh. disa sëmundje zemrës, diabeti i tipit 2, obezitetit apo disa formave kancerit. Produktet e okrës këshillohen veçanërisht për nënat e reja dhe fëmijët e vegjël.

Përmbajtja e lartë e lëndëve ushqyese (proteinave, lëndëvemineraleve, fibrave dietike, antioksidantëve dhe vitaminave), e bën okrën shumë përshtatshme për industrinë e bukës, poredhe atë makaronave dhe ëmbëlsirave. Zëvendësimi imiellit grurit me miell okre bukë e makarona, për 6 javë, dietën ushqimore, ka çuar një reduktim ndjeshëm lipideve totale, triglicerideve dhe kolesterolit LDL (lipoproteina me densitet ulët). Okra përdoret gjithashtu industrinë e birrës. Eshtë e njohur p.sh., eko-birrariaRiedenburger Bavari, Gjermani, e cila prodhon birrënEmmerbiernjë birrë okre, e përcaktuar sihistorike“, njëbirrë qelibar me reflekse bukura bakri dhe me aromë veçantë.

Për këto cilësi, përdorime dhe përfitime mbart okra, po shtohet interesi mesin e fermerëve, konsumatorëve dhefurrtarëve disa vende Evropës, veçanërisht Gjermani, Zvicër, Itali etj. Pra, si thuash po përtërihet tradita dheinteresi për prodhimin dhe përdorimin e saj dietatushqimore.

Ndërkaq, okra shihet e vlerësohet si një burim potencial igjeneve tolerancës ndaj stresit thatësirës dhe nxehtësisë. Ajo mund shërbejë programet e mbarështimit grurit butë (Triticum aestivum L.) dhe grurit fortë (Triticum durum Desf.), për përmirësuar rezistencën e tyre, pa cenuartipare rëndësishme agronomike tyre. Shumë landrace okrës mund shërbejnë si një rezervat i pasur gjenetik përvariacionin e tipareve, duke përfshirë ato cilësisë ushqyese, rezistencën ndaj stresit biotik dhe abiotik, variacioninfenologjik, etj.

Shqipëri raportohet se kanë humbur gjithë kultivarëtprimitivë drithrave, mes cilëve edhe ato okrës dhetepës (FAO, 2010). Nëse kjo e dhënë mund jetë e saktë deridiku për okrën, për tepën nuk qëndron. Nga disa studimerezulton se periudhën pesëdhjetëvjeçare 1940-1990, erozioni gjenetik për tepën ishte rreth 83% kurse për okrën100%. Disa misione koleksionuese, kryera vitet 1993-1995, bënë mundur identifikimin dhe grumbullimin e trekultivarëve vjetër lokal tepës (Triticum monoccocum L.); përkatësisht fshatrat Progonat (Tepelenë), Kapinovë(Berat) dhe Gjergjovë (Skrapar). Prodhimi kokërr i sajishte përdorur për ushqimin e kafshëve, ndërsa kashta për mbuluar çatitë e stallave. Kurse për okrën nuk u gjendëngjurmë ekzistence. vitin 2023, informacionet e grumbulluara dhe vlerësimi tyre u bënë motiv për organizimine një misioni për gjurmimin, identifikimin dhe koleksionimine disa landracave ose kultivarëve lokal kulturave bujqësore zonën e Kolonjës. Përveç disa landraceve rralla e me shumë vlerë perimeve, misrit dhe thekrës, na tërhoqivëmendjen një specie e rrallë.  Okra e konsideruar deri dje e zhdukur për vendin tonë. Këtë landrace rrallë e gjetëm fshatin Taç Poshtë [40.3234N; 20.6721E; L=990 m], njësisëadministrative Qendër Ersekë, Bashkia Kolonjë, QarkuKorçës. Ky lloj i vjetër, i kultivuar atje për disa vite me radhë, u gjet një ngastër me sipërfaqe rreth 2 dynym. Materialifaror i koleksionuar nga ky mision u fut fondin e BankësGjenetike Bimëve (UB-Tiranë) dhe përbënë një ngaaksesionet me vlerë koleksionit tonë.

Kultivimi rishtas i okrës, prej disa vitesh, mund konsiderohet si një rikthim i kultivimit dhe përdorimit saj Shqipëri (pavarësisht se produktet e saj gjenden treg siprodukte importuara). Për shkak vlerave lartaushqyese, shijes veçantë produkteve, tolerancës ndajstreseve abiotike dhe biotike, kostos ulët prodhimit, përshtatshmërisë ndaj tokave me pjellori ulët, mundësisë kultivimit pa përdorimin e plehrave azotike dhe pesticideve, ajo meriton njohë një zhvillim ri. Kjo bimë mund kultivohet me sukses kushtet agroekologjike 800-900 m mbi nivelin e detit. Ajo përbënë një alternativë me vlerë ndajkulturave tjera, duke rritur kështu efiktivitetin e prodhimitbimor zona bujqësore margjinale, duke përfshirë fermerëtdhe bizneset me orientim agroturizmin.

Përgatiti:

Prof. Dr. Robert Damo, Fakulteti i Bujqësisë, Universiteti“Fan S. Noli”, Korçë

Prof. Dr. Sokrat Jani, Instituti i Resurseve Gjenetike Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Na Ndiqni në: