GJELBËRIMI DHE DISA KEQKUPTIME LIDHUR ME TË

Tema e gjelbërimit është një temë e rëndësishme e diskutimitpublik dhe gjatë dekadës fundit ka qenë fokus kërkimeve shkencore edhe për shkak një interesi rritje mbindikimin gjelbërimi ka mbi shëndetin dhe mirëqenien e popullsisë zonat urbane. Kështu kjo çështje është sa popullorepo aq edhe shkencore. Jo rrallë diskutimin publik konstatojdisa keqkuptime cilat po përpiqem ti adresoj vazhdim:

1. Persona ndryshëm me cilësinë e specialistit gjelbërimitapo njohësit problemeve lokale deklarojnë ka një standard Organizatës Botërore Shëndetësisë sipas cilit çdo qytetduhet ketë 9 apo 9.5m2 gjelbërim për frymë.

Duke studiuar literaturën e gjerë dy dekadave fundit, konstatohet një standard i tillë nuk ekziston.

Për përcaktuar zonën e mbulimit me parqe publike, specialistët zakonisht mbështen distancën ose kohën e ecjesnga vendndodhja e banimit deri tek parku më i afërt siparakushti i rëndësishëm për përdorimin e hapësirave gjelbërta. Sipas shumë studiuesve, parqet e lagjeve duhet vendosen brenda një distance normale ecjes me këmbë korrespondon me një rreze nga 300 deri 500 m ngavendbanimi i një përdoruesi. Studime tjera kanë propozuarrekomandime planifikimit dhe projektimit për parqeturbane duhet t’i përmbahen një sistemi hierarkik standardeve, ku secila klasë e parqeve ka një zonë ndryshmembulimi përcaktohet pjesërisht nga madhësia e saj. Kështup.sh disa raste standardet e autoriteteve lokale parqeverekomandojnë një sipërfaqe minimale prej 5 ha dhe një rrezembulimi prej 800 m për një park lagjeje dhe 10 ha dhe 1600 m për një park distrikti.

Sidoqoftë gjithmonë rekomandimet theksojnë rëndësinë e kuptuarit karakteristikave popullsisë blloqeve banimitaty pranë dhe prioritizimin e grupeve përdoruesve me lëvizshmëri ulët.

2. Ka konfuzion lidhje me atë studiues ndryshëmkuptojnë me terminhapësirë e gjelbër“. Kështu p.sh nëse hapësirën e gjelbër do përfshinim edhe gjelbërimin e pemëve rrugës ( i cili padyshim është një komponenet i rëndësishëm igjelbërimit) atëherë llogaritë tregojnë Tirana ka shumë tepër se sa 9.5m2 hapësirë gjelbër për frymë.

3. Duke folur për nevojën e gjelbërimit shpesh diskutantëtkërkojnë drejtpërdrejt ose nënkuptojnë nevojën e qyteteve me ndërtesa ulta dhe shprehin preferencën për zonat rezidencialeme vila.

Duke nënvizuar gjelbërimi është një komponent irëndësishëm i zhvillimit qëndrueshëm qyteteve duhetsqaruar ndërtesat e ulta dhe zonat rezidenciale rrethuaradhe me portë nuk shkojnë harmoni me zhvillimin e qëndrueshëm qyteteve.

4. Shpesh njerëzit shprehin një preferencë theksuar për bimëtme gjelbërim përhershëm dhe për gjelbërim njëtrajtshëmgjatë gjithë vitit.

fakt studimet tregojnë duhet gjetur një ekuilibër i caktuarmidis bimëve gjetherënëse dhe atyre me gjelbërim përhershëm pasi kundërt gjelbërimi mund ketë efekte padëshiruara. Ndërkohë gjelbërimi ndjek ecurinë e stinëve ka efekte psikologjike pozitive.

Prof. Dr. Zydi Teqja

Lektor i Bazave Arkitekturës Peizazhit, Departamenti iHortikulturës dhe Arkitekturës Peizazhit

Shto Koment

Na Ndiqni në: