Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik – 22 maj

Kombet e Bashkuara kanë shpallur 22 majin Ditën Ndërkombëtare të Diversitetit Biologjik për të rritur të kuptuarit dhe ndërgjegjësimin për çështjet e biodiversitetit. Kur u krijua për herë të parë nga Komiteti i Dytë i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në fund të vitit 1993, 29 dhjetori (data e hyrjes në fuqi të Konventës së Diversitetit Biologjik), u caktua Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik. Në dhjetor 2000, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi 22 majin si Ditën Ndërkombëtare të Diversitetit Biologjik, për të përkujtuar miratimin e tekstit të Konventës më 22 maj 1992 me Aktin Përfundimtar të Nairobit të Konferencës për miratimin e tekstit të rënë dakord të Konventës për Diversitetin Biologjik. Kjo u bë pjesërisht sepse ishte e vështirë për shumë vende të planifikonin dhe të kryenin festime të përshtatshme për datën 29 dhjetor, duke pasur parasysh numrin e festave që përkojnë rreth asaj periudhe të vitit.

Për gjatë viteve, sa i takon Ditës Ndërkombëtare të Diversitetit Biologjik ja patur tematika të ndryshme referuese. përkatësisht temat, sipas viteve kanë qënë:

2022 – Ndërtimi i një të ardhmeje të përbashkët për të gjithë jetën

2021 – Ne jemi pjesë e zgjidhjes

2020 – Zgjidhjet tona janë në natyrë

2019 – Biodiversiteti ynë, ushqimi ynë, shëndeti ynë

2018 – Festimi i 25 Vjetorit të Veprimit për Biodiversitetin

2017 – Biodiversiteti dhe Turizmi i Qëndrueshëm

2016 – Integrimi i Biodiversitetit; Mbështetja e njerëzve dhe mënyra e jetesës së tyre

2015 – Biodiversiteti për Zhvillim të Qëndrueshëm

2014 – Biodiversiteti i ishullit

2013 – Uji dhe Biodiversiteti

2012 – Biodiversiteti Detar

2011 – Biodiversiteti pyjor

2010 – Biodiversiteti, Zhvillimi dhe Zbutja e Varfërisë

2009 – Specie aliene pushtuese

2008 – Biodiversiteti dhe Bujqësia

2007 – Biodiversiteti dhe Ndryshimet Klimatike

2006 – Mbrojtja e biodiversitetit në tokat e thata

2005 – Biodiversiteti: Sigurimi i Jetës për Botën tonë në Ndryshim

2004 – Biodiversiteti: Ushqimi, Uji dhe Shëndeti për të Gjithë

2003 – Biodiversiteti dhe zbutja e varfërisë – sfida për zhvillimin e qëndrueshëm

2002 – Dedikuar biodiversitetit pyjor

Është tashmë shumë i njohur sllogani: “Kur biodiversiteti ka një problem, njerëzimi ka një problem”! Shumëllojshmëria biologjike shpesh kuptohet në termat e shumëllojshmërisë së gjerë të bimëve, kafshëve dhe mikroorganizmave, por përfshin gjithashtu dallimet gjenetike brenda çdo specie – për shembull, midis varieteteve të kulturave dhe racave të bagëtive – dhe shumëllojshmërisë së ekosistemeve (liqene, pyje, shkretëtira, peizazhe bujqësore) që presin lloje të shumta ndërveprimesh ndërmjet anëtarëve të tyre (njerëz, bimë, kafshë).

Burimet e diversitetit biologjik janë shtyllat mbi të cilat ne ndërtojmë qytetërimet. Peshku siguron 20 për qind të proteinave shtazore për rreth 3 miliardë njerëz. Mbi 80 për qind e dietës njerëzore sigurohet nga bimët. Rreth 80 për qind e njerëzve që jetojnë në zonat rurale në vendet në zhvillim mbështeten në ilaçet tradicionale me bazë bimore për kujdesin bazë shëndetësor.

Por humbja e biodiversitetit kërcënon të gjithë, përfshirë shëndetin tonë. Është vërtetuar se humbja e biodiversitetit mund të zgjerojë zoonozat – sëmundjet e transmetuara nga kafshët te njerëzit – ndërsa, nga ana tjetër, nëse e mbajmë të paprekur biodiversitetin, ofron mjete të shkëlqyera për të luftuar kundër pandemive si ato të shkaktuara nga koronaviruset.

Ndërsa ekziston një njohje në rritje se diversiteti biologjik është një pasuri globale me vlerë të jashtëzakonshme për brezat e ardhshëm, numri i specieve po reduktohet ndjeshëm nga disa aktivitete njerëzore. Duke pasur parasysh rëndësinë e edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut për këtë çështje, OKB-ja vendosi të festojë çdo vit Ditën Ndërkombëtare të Diversitetit Biologjik.

Shto Koment

Na Ndiqni në: