Kultivimi pa lëvruar tokën mund të zvogëlojë deri në 30% ndikimin e klimës nga bujqësia.

Kontributi i fermave botë ndryshimin e klimës mund duket disi i largët dhe kjo ndoshta vjen si pasojë e mungesës oxhaqeve për nxjerrjen e tymit. Por vertetë edhe bujqësia ka një ndikim lartë. Bujqësia është përgjegjëse për emetimin e 26 % gazrave serë atmosferë. Faktorët prodhojnë këtë sasi lartë gazrash janë shumtë. Traktorët punojnë tokën lëshojnë një sasi jo vogël dioksidit karbonit (CO2). Plehrat kimikë hidhen nëpër fusha gjithashtu ndikojnë duke prodhuar oksid azoti. Ndërsa bagëtitë janë përgjegjëse r çlirimin e metanit prodhohet zorrët e tyre.

Punimi i tokës sipas mënyrës tradicionale, pra duke e copëtuar me parmendë ose makineri tjera, ekspozon karbonin ndodhet tokë kundrejt oksigjenit ndodhet ajër dheduke i lejuar mikrobet t’a shëndërrojnë atë CO2. Kyështë një proces fermerët e bëjnë përpara se fillojnë mbjelljen e tokës. Por çfarë ndodh nëse e shmangim këtë proces?

studimin e botuar Mbretërinë e Bashkuar ku janë përfshirë gjithë fermat, u zbulua se qasja e re e quajturbujqësia pa punimmund ulë prodhimin e gazrave serë me pothujase 1/3 nga prodhimet bujqësore. Thelbi i kësaj teknikeështë mos punimi i tokës me metodën tradicional por vendosjae farërave vrima hapura tokë. Kjo mënyrë gjithashtundikon rritjen e sasisë karbonit mund ruajnë tokat.

Ne mund jemi mësuar me format e rregullta dhe dheun e ngritur fushat e punuara dhe kjo gjë mund duket e pashmangshme, porbujqesia pa punimështe përhapur mjaft vende botës e kryesisht në SHBA.

Mënyra e mbjelljes sipas kësaj metode kërkon vetëm një makineri për hapur vrimat e vogla farës dhe kjo makinë e përshkon fushën vetëm njëherë. Nëse do bënim njëkrahasim për siperfaqen e tokës punuar me metodat konvencionale, ku fermerët përdorin një sërë pajisjesh për punuar dhe mbjellë tokën, do renim sipërfaqja e punuar është shumë e vogël sipas metodësbujqësia pa punim’.

Punimi i tokës bujqësinë konvencionale krijon xhepa mëdhenj ajri mbushen me oksigjen, duke nxitur mikrobet kthejnë karbonin gjendet tokë CO. Studimi i bërëkrahasoi tokën fermat e punuara me tokën fushat epërgatitura me metodënbujqësia pa punim’. Ky studim konsistonte skanimin e tokës me rreze X, metodë e njëjtëme atë përdorur nëpër spitale për ekzaminuar kockat e thyera.

Nga ky studim rezultoi fushat pa punim kishin pak xhepa ajri dhe për rrjedhojë pak prodhim CO2. Pjesa me e madhe e këtyre xhepave krijoheshin nga gërmimet e krimbave tokës dhe nga rrënjët lulëzonin për shkak tëmungesës plugimit tokës. Gjithashtu u vu re, edhe psenuk kishim punim tokës, kishte mjaftueshëm pore përkullimin e tokës dhe mundësi për rrënjët rriteshin thellë kërkim ujit. Ky është një avantazh shumë irëndësishëm pasi thatësirat janë bërë shpeshta për shkak ndryshimit klimës.

Kjo metodë mban oksigjenin e tepërt jashtë tokës dhe larg mikrobeve jetojnë aty dhe si rrjedhojë karboni i krijuar ngabimët e thara dhe dekompozuara mbetet nën tokë. Tokat fermat e përfshira këtë studim, cilat përdorën metodën pa punim, kishin grumbulluar tepër karbon dhe sa gjatë liheshin papunuara, aq tepër karbon ruhej.

Është e qartë se tokat e papunuara lëshojnë pak CO atmosferë, por mikrobet tokën bujqësore mund gjenerojnë gjithashtu metan dhe oksid azoti cilët janëakoma edhe dëmshëm për klimën. Metani është mbi 20 herë shumë efektiv ruajtjen e nxehtësisë atmosferësesa CO ndërsa oksidi i azotit është rreth 300 herë efektiv.

studim janë kombinuar matjet për tre gazet serë nga toka punuara tradicionalisht dhe nga tokat e mbjella sipasmetodës pa punim. to matje treguan metoda pa punimprodhonte rreth 30% pak emetime total, ku reduktimet dha rehen fermat e kanë përdorur këtëmetodë për një kohë gjatë, rreth 15 vite.

Duke mos patur nevojë për punim e tokës, kjo metodëgjithashtu sjell edhe uljen e kostove përgjithësi. Fermerëtnuk do duhet bëjnë shumë përgatitje. Kjo metodë ul mënyrë drastike konsumin e karburantit pasi fermerët kanënevojë për pak makineri rënda.

Pavarësisht këtyre avantazheve, fermerët Mbretërinë e Bashkuar dhe pothujase gjithë Evropën ngurrojnë përdorin këtë metodë. Një studim i fundit tregoi se vetëm 7% e tokës punueshme Angli menaxhohej aktualisht sipaskësaj metode. Kur u pyetën fermerët, pjesa me e madhedeklaruan se kostoja fillestare e blerjes një makineri es hpimi i bën ata hezitojnë. Disa ishin shqetësuar se ndryshimi i metodës do çonte një rendiment ulët prodhimit, krahasuar me metodat e tyre provuara dhe testuara parë.

Fermat përdorin metodën pa punim mund prodhojnë pak fillim, nëse farat luftojnë mbijnë një tokë fortë, pak oksigjenuar dhe pakultivuar. Ky mund të jetë një problem në vitet e para të kultivimit me metodën pa punim. Por faktet tregojnë se krimbat e tokës dhe rrënjët mund të ndihmojnë në rivendosjen e një strukture natyrore të tokës, e cila redukton këto probleme me kalimin e kohës.

Një ndryshim i tillë është i arritshëm për sektorin e bujqësisë në Evropë, ku metoda pa punim është ende margjinale, pasi kjo metodë është testuar mirë në disa vende të tjera. Nëse qeveritë mund të nxisin fermerët që të kalojnë në bujqësi pa punim, tokat do të kenë një shans për të rifilluar funksionimin e tyre natyror dhe për të bllokuar karbonin ne brendësi të tyre për dekada të tëra.

Përshtati: Enkeleda Jata

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Shto Koment

Na Ndiqni në: