Hapet fushata e vjeljes së ullinjve nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në ambientet e kampusit të tij.

Sipas vetë agronomëve të UBT, që janë marrë me të gjitha shërbimet si krasitja, vaditja apo plehërimi, rendimenti i prodhimit është në nivelet normale dhe cilësia e kushtet fiziologjike të prodhimit janë mëse të kënaqshme.

Ata këshillojnë të gjithë fermerët të ndjekin të gjitha rregullat dhe faktorët që ndikoj në përftimin e prodhimit cilësor, duke nisur nga koha e vjeljes, mënyrat e vjeljes, ruajtja e ullirit pas vjeljes, procesi i përpunimit, ruajtja e vajit të ullirit etj.

Na Ndiqni në: