Zonat kryesore te Biodiversitetit

Planeti ynë po përballet me një ardhme gjithnjë e pasigurtë. Rritja e zhdukjes së specieve të ndryshme, ndikimet e përshpejtuara ndryshimeve klimatike dhe gjurmët njerëzoregjithnjë rritje po bëjnë të mundur reduktimin në formë tëndjeshme në diversitetin biologjik dhe integritetin e ekosistemeve. Vendet mbarë botën e kanë pranuar se duhetbërë shumë për ngadalësuar rënien e shpejtë biodiversitetit.

Nëpërmjet Task Forcës Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjene Natyrës (IUCN) për Biodiversitetin dhe Zonat e Mbrojtura, vendet dhe organizatat e ruajtjes janë bashkuar për krijuar njësistem ri për identifikimin e zonave tilla.

Ky sistem u përshkrua standardin global IUCN përidentifikimin e zonave kryesore biodiversitetit (ZKB) dhe u miratua vitin 2016. Ky është një sistem i bazuar kritere forta shkencore dhe mund aplikohet për gjitha speciet dheekosistemet, duke kombinuar dhe thjeshtuar mjetet e shumta dheqasjet janë përdorur për t’i dhënë përparësi elementëve ndryshëm biodiversitetit kaluarën (p.sh. Zonat e rëndësishme shpendëve dhe biodiversitetit).

ZKB- kanë karakteristika i bëjnë ato rëndësishme përruajtjen e specieve dhe ekosistemeve. Ato identifikohen duke përdorur pe kritere kanë bëjnë me:

1. Biodiversiteti i kërcënuar (specie ose ekosisteme)
2. Biodiversitet i rrallë (p.sh., specie dhe ekosisteme kufizuara gjeografikisht)
3. Integriteti ekologjik i sistemeve gjera
4. Proceset biologjike (p.sh., zonat e skenave migratore osevendet e letargjisë)
5. Pazëvendësueshmëria bazë kritereve sasiore

Kriteret e ZKB cilat bazohen në shkencë dhe janë matshmei bëjnë ato një mjet besueshëm për ruajtje e tyre, por ZKBnuk perfshijnë gjitha vlerat e rëndësishme për ruajtje. ZKBplotësojnë informacionin rreth vlerave biokulturore, kufizimeveklimatike, shërbimeve ekosistemit dhe marrëdhënies peizazhit me territore të cilat mund mbështesin qasje specieve tjera për tuajtien në shkallë vendi.

Punoi: Dr. Ina Vejsiu                                                           Burimi: https://kbacanada.org/

Na Ndiqni në: