Pexels - www.pixabay.com

Mbi promovimin e suksesshëm të eksporteve dhe sfidat në të ardhmen

Zhvillimi ekonomik është njëri nga objektivat kryesorë të çdo shoqërie në botë, dhe rritja ekonomike është thelbësore për zhvillimin ekonomik. Të shumtë janë kontribuesit në rritjen ekonomike , mirëpo  eksporti është konsideruar si një nga kontribuesit më të rëndësishëm.

 Shqipëria ka një sektor privat të gjallë dhe dinamik. Shfrytëzimi i mundësive më të mëdha të eksportit përmes investimeve për rritjen e produktivitetit mund të sigurojë një burim të shëndoshë dhe të qëndrueshëm të rritjes ekonomike dhe të krijojë më shumë vende pune dhe më të mira. Rritja ekonomike ndikon në rritjen e eksporteve në qoftë se produkti i brendshëm rritet më shpejt se kërkesa e brendshme. Produktiviteti më i lartë do të thotë kosto më e ulët për njësi, dhe kjo rezulton në lehtësimin e rritjes së eksporteve. 

 Ekspertet e ekonomisë vlerësojnë se roli i eksportit është thelbësor për zhvillimin e një vendi. Për më shumë mbi rëndësinë dhe rolin e eksporteve në rritjen dhe zhvillimin ekonomik do të lexoni në artikullin e mëposhtëm :

www.monitor.al/rritja-ekonomike-e-qendrueshme-pse-duhet-ti-mbajme-syte-nga-eksportet-2/

Kushtet e reja ekonomike dhe gjeopolitike të krijuara nga pandemia mund të kthehen në një burim mundësish për ekonominë shqiptare, nëse biznesi, grupet e interesit dhe qeveria do të mund t’i shfrytëzojnë këto shanse pa humbur kohë.

Nga Daniel Guçe, Ekspert për Zhvillimin e SME-ve

 

Pëllumb Qosej
Ekspert për Zhvillim e Eksporteve

(Burimi /Source: www.monitor.al)

Na Ndiqni në: