Familja e KRAPIT – Cyprinindae

Familja e KRAPIT – CyprinindaeFamilja e KRAPIT – CyprinindaeFamilja e KRAPIT – Cyprinindae

Peshku është një specie me shumë rëndësi si për evolucionin, si për shkencën, ashtu edhe për jetën e përditëshme. Njohja sa më mirë e speciave dhe klasifikimet e tyre, janë një punë jo e lehtë, por është një punë që i bën mirë njohjes në thellësi të tyre dhe zgjerimit të shkallës së përdorimit të peshkut në dietën ushqimore. 

Ciprinidët e Evropës paraqesin shembuj interesantë dhe demonstrues të diferencimit gjeografik. Brenda disa gjinive ka forma që përbëjnë grumbullime të “super specieve” reale, të përfaqësuara nga popullata të ndryshme në Evropën qendrore dhe veriore, në Gadishullin Iberik, në Itali dhe në Ballkan. Për shkak të ngjashmërisë së tyre morfologjike, këto shpesh përcaktohen si nënlloje, edhe nëse studimet e një natyre kariologjike dhe etologjike kanë demonstruar vlefshmërinë e tyre specifike. Ky është për shembull kompleksi i Barbus meridionalis, B. caninus, B. peloponnesius etj., ose kompleksi i gjinisë Chondrostoma.

Linnaeus vendosi të gjithë Ciprinidët në gjininë e vetme Ciprinus, i cili u copëtua fillimisht nga G. Cuvier dhe më vonë nga L. Agassisiz, Heckel, Bonaparte; ky i fundit botoi një katalog të specieve.

Speciet e pranishme në katalog u renditën me shpërndarjen gjeografike përkatëse, nga Berg (1932), në një vepër të rëndësishme që sot duket se është vjetëruar në disa pika. Një klasifikim i të gjithë familjes është për shkak të Kryzanovsky (1947), ndërsa Ramasami (1955) kreu kërkime mbi osteologjinë dhe filogjeninë e specieve në grup. Të marra së bashku, këta peshq ofrojnë një pamje të përgjithshme disi uniforme, veçanërisht kur merren parasysh ata që jetojnë në rajone të butë. Nga kjo uniformitet lindin vështirësi të mëdha për klasifikimin.

Familja Cyprinidae përfshin Cypriniformes me nofulla pa dhëmbë, dorsale të vetme, të cunguar; biloba caudal pak a shumë, peshore kryesisht cikloide, të mëdha; barbels shpesh janë të pranishme rreth gojës.

Shumë të rëndësishëm për studimine e Ciprinideve janë dhëmbët faringialë të cilët janë shumë të ndryshueshëm në formë dhe numër; kjo mund të ndryshojë në të djathtë dhe të majtë. Dhëmbët janë të paktë në numër dhe të renditur në 1-3 seri në secilën kockë të faringut; ata i kundërvihen një pllake të bartur nga bazi-oksipitali. Pllaka e kockave lind nga bashkimi i kockave të sipërme të faringut. Veprimi i kockave të faringut të poshtëm kundër pllakës bën që ushqimi të shtypet. Forma e dhëmbëve të faringut (molariform, i tëri, i dhëmbëzuar, etj.) Dhe rregullimi i tyre lidhen me llojin e të ushqyerit dhe kanë rëndësi sistematike në përcaktimin e gjinive. 

Dimorfizmi seksual – është mjaft i shpeshtë, por kryesisht i kufizuar në periudhën riprodhuese. Në meshkuj, pendët e barabarta janë përgjithësisht më të gjata, me dy rrezet e para ose të para më të fuqishme se ato në vijim. Në kohën e riprodhimit, lloje të veçanta mund të shfaqen – me ngjyrime të kuqe ose portokalli në trup dhe pendë, ose me nxirje të pjesshme – dhe zhvillohen të ashtuquajturat tuberkula martesore ose organe margaritare. 

Këto përbëhen nga formacione tranzitore të kornesë, të rrumbullakosura ose konike, të shpërndara në kokë dhe nganjëherë edhe në trup dhe në pendë, veçanërisht tek meshkujt; te femrat ato janë më të vogla dhe më të pakta. Vezët zbërthehen në shumicën e rasteve dhe vendosen në fundet ranore ose me zhavorri ose në bimësi ujore. Zhvillimi mund të jetë pak a shumë i shpejtë. 

Këta peshq kanë një rëndësi të konsiderueshme praktike.

Shumë Ciprinide janë të ngrënshme, megjithëse zakonisht nuk janë shumë të vlefshme për shkak të bollëkut të kockave dhe aromës ndonjëherë të hidhur ose “baltë”. Akuakultura praktikohet kryesisht në vendet aziatike dhe në Evropën Lindore. Disa lloje Krapi, edukohen në Ciprinikulturë, kryesisht në pellgje akuakultura, është  praktikuar gjithashtu për peshq të tjerë.

Ciprinidë të shumtë, veçanërisht autoktonë në Azinë tropikale, shfaqen midis peshqve akuarium-zbukurues, duke filluar me peshqit e kuq klasik të gjinisë Carassius, të cilët janë shembujt më të njohur të atyre fenomeneve të eritrizmit dhe ksantrocizmit që janë shumë të shpeshta në këtë familje dhe ato përcaktojnë ngjyrat e bukura të kuqe ose të artë. Ciprinidet më të zakonshme në akuariume i përkasin gjinive Danio, Rasbora, Barbus, Labeo, etj.

Përveç llojeve të shumta vendase evropiane, specie të shumta ekzotike janë futur në ujërat tona të brendshme; midis këtyre të fundit, krapi dhe krapi janë klimatizuar për shumë shekuj dhe janë shpërndarë gjerësisht, aq sa ato tani mund të konsiderohen si një pjesë integrale e bashkësive biotike të ujërave tona të ëmbla; të tjerët, të tilla si krapi barngrënës, i cili për disa vite është futur shpesh në disa sisteme uji, nuk janë në gjendje të riprodhohen në mjediset tona natyrore; akoma të tjerët, të prezantuar së fundmi, kanë një shpërndarje të kufizuar në disa pellgje, por duken të afta të riprodhohen dhe zgjerohen me shpejtësi. 

Përveç kësaj, ka pasur shumë raste të futjes së specieve evropiane me origjinë nga një rreth zoogeografik në zona të tjera të territorit kontinental. Kjo praktikë ka çuar në shumë fenomene të konkurrencës me speciet origjinale endemike, duke quar shpesh në zhdukjen e popullatave të tëra. Ky është një problem shumë serioz që gjithashtu duhet të trajtohet dhe zgjidhet në legjislacionin e Komunitetit.

Ciprinidet janë mbase familja më e madhe e Peshqve.

Ato datojnë që nga Oligoceni (38 deri 26 milion vjet më parë) dhe përfaqësojnë familjen më të madhe (rreth 280 gjini dhe më shumë se 1600 specie) të super klasës së Peshqve. Aktualisht janë të përhapura në Azi – ku rajonet jug-lindore ndoshta përfaqësojnë qendrën primitive të rrezatimit – në Evropë, Afrikë dhe Amerikën e Veriut; përveç disa specieve të prezantuara, ato mungojnë mjaft në Amerikën e Jugut, Madagaskar dhe Australi. Shumica e specieve janë stenoalinë e ëmbël. 

Shumëllojshmëria e karakteristikave ekologjike dhe etologjike është e jashtëzakonshme. Disa Ciprinide janë bentike, të tjerët nektonikë, disa preferojnë ujëra të rrjedhshëm, të tjerë ujëra të qetë ose me rrjedhje të ngadaltë. Dieta është kryesisht omnivore. 

Marrja e ushqimit shpesh konsiston në një lloj thithjeje, e cila pasohet nga përtypja nga dhëmbët e faringut, përtypja e cila lejohet nga lëvizshmëria e kockave të faringut. 

Forma e dhëmbëve të lartpërmendur (e tëri, e dhëmbëzuar, molariform, etj.) Tregon një lidhje të caktuar me llojin e të ushqyerit. Mbi shpërndarjen e kësaj familje, shikoni se çfarë shkroi Brittan (1961). Si pasojë e rrezatimit të madh adaptues të grupit, karakteristikat ekologjike dhe etologjike të specieve të ndryshme janë shumë të larmishme: ekzistojnë ato bentike dhe neektonike, reofile dhe tipike të ujërave lentike, të adaptuara në ujërat e ftohtë dhe të ngrohtë; disa specie, që nuk i përkasin faunës evropiane, janë njerëz shpellash. Gjinia Aulopyge; Gjinia Barbus; Gjinia Luciobarbus;Gjinia carassius Gjinia cyprinus

Arben PALUSHI, Biolog, studiues, Kukes

Na Ndiqni në: