Dëllinja e zezë drejt shkatërrimit të plotë në Shqipër

i

Juniperus communis L. (dëllinja e zezë), është një bimëaromatike dhe mjekësore (BAM), frutat e së cilës zënë një vend të veçantë eksportet e Shqipërisë. Dëllinja e zezë rritet tipe ndryshme tokash dhe është tolerante ndaj nivelit ulët lëndëve ushqyese, thatësirës dhe temperaturave dimërore deri -30°C-40°C. Ajo është një bimë me gjelbërim përhershëm dhendryshimi përbërjen e vajit esencial varjon sipasndryshueshmërisë faktorëve ndryshëm klimatikë, përmendim këtu temperaturën, rreshjet, përbërjen e tokës, shpërndarjen gjeografike.

Dëmtimi dhe djegia masive e habitateve natyore rritjes dëllinjës së zezë dhe gjithashtu shpyllëzimi është kthyer njënga problemet kryesore Shqipëri. Gjatë viteve fundit, kërkesa rritje tregut për këtë bimë, po rrezikon seriozishtkëtë specie sidomos vendet ku ka shpërndarje kufizuar. Mbledhja e pakontrolluar veçanërisht e frutave papjekur me ngjyrë gjelbër, po shkatërron bimët habitatet natyre. Vjelësit/grumbulluesit po presin në masë bimët e dëllinjës për lehtësuar proçesin e vjeljes së frutave, prerje e cila po zhdukshumë shpejt masivet me dëllinjë dhe ka bërë kjo bimë jetëmjaft e prekur dhe mjaft e ekspozuar nga procesi i erozionitgjenetik Shqipërinë.

Dëmtime mëdha nga prerjet e bimëve dëllinjës, vërehen zonën Librazhdit, zonën Juglindore Shqipërisë, Qarkune Korçës, veçanërisht zonën e Devollit, po shkatërrojnëhabitatet natyrore kësaj specie. këtë situatë ka ardhurmomenti ti themi STOP këtij shkatërrimi masiv, për të moshumbur përgjithmonë këto vlera të vendit tonë.

Eshtë momenti i ndërhyrjes shkencore në këtë proçes ngakërkuesit shkencore të UBT, duke realizuar studimet e duhurapër dëllinjën e zezë me qëllim gjetjen e një balance midis shfrytëzimit rezurseve nga njëra anë dhe rigjenerimit specieve habitatet natyrore anën tjetër. Zgjidhja mëoptimale do jetë nisja e procesit rigjenerimeve popullatave natyrore te dëllinjës zezë duke u bazuar nisjene procesit kultivimit kësaj specieje.

Procesi i rigjenerimeve popullatave dëllinjës duhet bëhen një bashkëpunim ngushtë me Agjencia Kombëtare e Zonave Mbrojtura (AKZM), Ministrinë e Turizmit dheMjedisit dhe Universitetit Bujqësor Tiranës.

Pergatitur nga:

Prof. Dr. Alban Ibraliu,  Prof. Dr. Ilir Kristo

Na Ndiqni në: