Ngritja e Laboratorit të Cilësisë së Frutave dhe Perimeve

PROF.DR. ENDRIT KULLAJ

PROF.DR. TOKLI THOMAI

 

Rëndësia e kontrollit të cilësisë së frutave dhe perimeve

Sektori i Frutave dhe Perimeve të Freskëta ose hortikultura luan një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë shqiptare si nga pikëpamja e punësimit dhe vlerës që krijon, ashtu edhe zhvillimit në zonat rurale sepse sipërmarrjet me fruta dhe perime janë zakonisht ferma të vogla dhe të mesme. Shqipëria është një aktor shumë i rëndësishëm rajonal në këtë sektor (veçanërisht perimet e hershme) duke shfrytëzuar avantazhin krahasues të klimës së ngrohtë në Ultësirën Perëndimore. Si pjesë e strategjisë mbështetëse të Qeverisë nëpërmjet fondeve IPARD dhe Skemës Kombëtare, synohet të 2 – 3 fishohen eksportet e tyre brenda një periudhe 4-vjeçare. Janë krijuar tashmë zinxhirë vlere të mirëfilltë tek fruta si molla, qershia, rrushi i tryezës, agrumet, luleshtrydhja apo perime si domatja, speci, bostanorët, etj.