Biblioteka dhe Qendra të informacionit tekniko shkencor nëfushën e Bujqësisë

Prof.Dr. Tatjana Dishnica (Universiteti Bujqësor i Tiranës)

Pjesa e dytë nga  shtrim analitik iShërbimit informacionitbujqësor”ndër vite

Biblioteka e Universitetit Bujqësor të Tiranës , e emërtuar në vitin 2015, Biblioteka shkencore “Prof. Mentor Përmeti”, u krijua në vitin 1951, krahas auditorëve dhe kabineteve të Institutit të Lartë Bujqësor të Tiranës (ILB).

Pas vitit 1973, ajo mori atributet e Bibliotekës Shkencore dhe dy vite më pas, vendoset në ambientet e Pallatit të ri të Kulturës në ILB, duke marrë fizionominë e plotë të një institucioni me standarde unike. Realizonte marrëdhënie shkëmbimi e huazimi me institucione shkencore dhe biblioteka të huaja, brënda kornizave të kohës, duke qënë institucioni më i rëndësishëm i informacionit bujqësor në vëndin tonë.

Biblioteka e Institutit të Lartë Bujqësor (Vitet 70’-80’)

Biblioteka u mbështet në vitet ‘95 nga projektet SARA dhe GTZ, kryesisht në drejtim të kompjuterizimit të saj. Deri në vitin 1997, fondi i saj përbëhej prej me rreth 200,000 libra, revista, enciklopedi, diksionere (njësi biblotekare) etj. (Nga 136 të tilla në vitin 1951 dhe 80,000 në vitin 1976, arriti në mbi 250 mijë, vitin 1997.) Ndër vite, kjo bibliotekë , u vlerësuar ndër bibliotekat më të rëndësishme në Ballkan për llojin e vet. Bibliografitë korente e respektive, buletinet informuese dhe referuese, katalogët përmbledhës dhe punime të tjera informative për librin, periodikun shqip dhe të huaj krijonin hapësira për shfrytëzimin e informacionit lehtësisht nga përdoruesi (Brahushi, 2019).

Biblioteka shkencore 2022