Photo: PhotoMIX-Company - www.pixabay.com

6-mujori, Tatimet çojnë drejt shuarjes borxhin e TVSH-së së parimbursuar

Stoku i TVSH-së së parimbursuar në fund të Qershorit 2021 arriti në 1.7 miliardë lekë nga 11.8 miliardë lekë që ishte në tremujorin e dytë të vitit 2020.

Në krahasim me stokun në fund të tremujorit të dytë të vitit 2020 ka një rënie prej 85%, ndërsa krahasuar me stokun në fund të tremujorit paraardhës një rënie prej 71%.

Në fund të këtij tremujori u arrit likujdimi total për tatimpaguesin Trans Adriatic Pipeline AG Albania, i cili ka patur pjesën më të madhe të stokut të rimbursimit të TVSH-së gjatë viteve të fundit. Gjithashtu u rimbursuan të gjitha kërkesat FIFO duke mos krijuar stok në fund të këtij tremujori.

 

Për më tepër lexoni në :
https://www.monitor.al/6-mujori-tatimet-cojne-drejt-shuarjes-borxhin-e-tvsh-se-se-parimbursuar1/

Marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Na Ndiqni në: