Erop Kamelev - www.unsplash.com

Brumbulli i gjelbër i hardhisë, dëmtues që po shkakton dëme të konsiderueshme në hardhi

Fermerë e kultivues të hardhisë gjate këtij muaji në vreshtat tuaja do të shfaqet brumbulli i gjelbër i cili shkakton dëme të konsiderueshme në përgjithësi kultivuesit e hardhisë nuk janë të njohur me këtë problematikë.

Për t’ju ardhur në ndihmë në këtë material do të gjeni informacion mbi përhapjen, dëmin, përshkrimin, mënyrën e jetesës dhe masat e kontrollit për ti zbatuar në kushtet e fermës tuaj.


Përhapja, dëmi dhe përshkrimi

 • Dëmtues polifag, që prek hardhinë, qershinë, kumbullën, lajthinë, etj.
 • Në bimët e dëmtuara gjethet janë të ngrëna dhe në to mbetet vetëm nervatura.
 • Gjethet thahen dhe bien para kohe.
 • Insekti i rritur ka trup rreth 13 mm, nga sipër është i gjelbër, me shkëlqim, ndërsa në pjesën e poshtme,
 • me shkëlqim të bronztë.
 • Larva është pak e përkulur me ngjyrë të bardhë në të verdhë. Gjatësia e trupit arrin deri në 18 mm.

Mënyra e jetesës

 • Dimëron në stadin e larvës në tokë, ose si insekt i rritur.
 • Insekti i rritur shfaqet zakonisht në muajin qershor. Pas koopulimit femrat i vendosin vezët në tokë dhe larvat e dala nga vezët, të gjithë zhvillimin e kanë në tokë dhe dëmtojnë rrënjët e bimëve shumëvjeçare.

Masat e kontrollit

 • Kryhen trajtime me produkte fosfor-organike si dhe piretroide sintetike, sapo të shfaqet dëmtuesi në vresht.
 • Ndër preparatet fosfor-organike përmendim:
 • Chlorpyriphos – methyl
 • Cipermethrine
 • Deltamethrine, etj.
 • Mbledhje e dëmtuesit në orët e para të mëngjesit.
 • Shërbime agroteknike që shkatërrojnë larvat në tokë.

 

Prof. Dr. Shpend Shahini
Përgjegjës i Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Na Ndiqni në: