Foto: Erald Lamja

UN Women, FAO dhe Bashkëpunimi Italian nisin një iniciativë të re për të mbështetur gratë rurale dhe zhvillimin në Shqipëri

UN Women, FAO dhe Bashkëpunimi Italian prezantuan, më datë 10 shkurt 2021, një iniciativë tre-vjeçare që do të kontribuojë në fuqizimin e grave rurale në Shqipëri dhe do të forcojë rolet dhe kontributin e grave në zhvillimin rural.

Në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Programi Gjinor Rural dhe Turizmit (GREAT) do të zbatohet në rajonet e Shkodrës, Vlorës dhe Gjirokastrës, duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të grave rurale dhe komuniteteve të tyre duke rritur të ardhurat e tyre nëpërmjet punësimit.

Kontributi i grave në bujqësi në Shqipëri është jetik, me 54 përqind të grave të punësuara në këtë sektor. Sidoqoftë, një kontribut i tillë shpesh mbetet i padukshëm për shkak të niveleve të larta të informalitetit, i cili shpesh i lë ato pa mbrojtje ose përfitime shoqërore.

“Fuqizimi i komuniteteve rurale me mundësi të përshtatshme ekonomike kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë, për sa kohë që përpjekje të tilla i vendosin gratë rurale në qendër të vëmendjes si agjente të ndryshimit”, thotë UN Women në Shqipëri, Michele Ribotta.

Programi do të synojë të zhvillojë kapacitetet e grave rurale për të zhvilluar biznesin e tyre, për t’u vetë-organizuar dhe regjistruar si grupe lokale dhe për të përmirësuar mundësinë e tyre të financimit. Njëkohësisht, GREAT do të mbështesë bashkitë e synuara për t’i dhënë përparësi dhe për të promovuar bizneset e grave rurale, turizmin rural dhe zhvillimin e zinxhirit të vlerës.

“Ky është një udhëtim që ne jemi krenarë të fillojmë së bashku me UN Women, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe FAO! Qëllimi ynë është të ndihmojmë në rritjen e sipërmarrjes së grave në bujqësi, duke mbështetur fuqizimin e tyre dhe, në të njëjtën kohë, zhvillimin social, ekonomik dhe turistik të zonave të synuara”, – thekson ambasadori italian në Shqipëri Fabrizio Bucci.

Programi GREAT u zhvillua bazuar në nevojat e identifikuara nga UN Women dhe FAO në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, pas rekomandimeve të studimeve të ndryshme dhe vlerësimeve të ndërmarra nga këto njësi.

 

Përshtati Erald Lamja, UBgreen.al

Na Ndiqni në: