Bujqësia dhe Mjedisi

Krasitja e pemëve frutore

Krasitja në drufrutorë, ulli dhe agrume është një shërbim i domosdoshëm agronomik që realizon forma të ndryshme kurorash dhe mënyra vegjetimi specifike të pemës, të përshtatura për agroteknologji, specie, kultivarë...

Na Ndiqni në: